1950

BASAR I DEN HALVFÄRDIGA GYMNASTIKSALEN 1956. SAMSKOLANS ARKIV

SAMSKOLAN ÅR 1957 FRÅN IDROTTS/BANDYPLANEN. SAMSKOLANS ARKIV

Skolans första studenter 1950

Stadens bildarkiv

Studenter på hösten

Stadens bildarkiv


1957

Stadens bildarkiv


1956 - 57

Stadens bildarkiv


Stadens bildarkiv


Skolans lärare 1959

Stadens bildarkiv


Stadens bildarkiv


Stadens bildarkiv


1957

Stadens bildarkiv


Stadens bildarkiv